Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 855mm 956 G4

Order code: 929002153606
Full order code: 871869974384000