LED AR111

16AR111/LED/927/F40/DIM/EC 12V 6/1FB

Order code: 929002239304