Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 855mm 940 G4

Order code: 929002153006
Full order code: 871869974372700