Kontaktujte firmu Philips Kontaktujte firmu Philips

Zakázková řešení

Objevování kultur osvětlení

Základním cílem dobrého návrhu osvětlení je vyprovokovat v uživatelích budov a prostor emoční odezvu. Ideální řešení musí brát v úvahu několik faktorů jako je např. typ osvětlovaného materiálu, výběr vhodného typu světelného zdroje, estetika návrhu a v neposlední řadě jakákoliv ekologická omezení.

Koncepty s fantazií

Představivost je největší, když nezná hranic
Přečtěte si více 


Oživování náměstí
Harmonická kombinace dláždění, stromů, zeleně a osvětlení
Přečtěte si více 

Příjemná noc a den

Koncept návrhu mnohovrstevného osvětlení

Přečtěte si více 


©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.